รวมภาพบรรยากาศของการจัดงาน

"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)"


พิธีรับเสด็จ

ภาคการประชุม

ภาคนิทรรศการ

กิจกรรม Highlight Stage

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2556 โดย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900